✿✿✿ شیوا בر בنیاۓ شڪلڪ ها ◕‿◕

اینجا پر از شکلکه

پرچم ها

  Andalucia  Aragón Asturias   Canarias   Cantabria Castilla la Mancha Castilla León Cataluña   Ceuta y Melilla Pais Vasco Extremadura Galicia   Islas Baleares La Rioja Madrid Murcia   Navarra Valencia   Alemani...
10 مهر 1392
1