✿✿✿ شیوا בر בنیاۓ شڪلڪ ها ◕‿◕

اینجا پر از شکلکه

کد تغییر شکل موس ( برگرفته از سایت اسلاید تم )

با استفاده از کد های زیر می توانید شکل موس را در وبلاگ خود تغییر دهید با استفاده از کد های زیر می توانید شکل موس را در وبلاگ خود تغییر دهید 01 <p align="center"><a target="_blank" href="http://PichAk.nEt">كد موس</a></p><style>body{cursor: url('http://PichAk.nEt/blogcod/mose/ani/01.ani')}</style><div style="display:none"><a href="http://www.slidetheme.ir/">قالب وبلاگ</a></div> 0 2 <p align="center"><a target="_blank" href="http:...
30 مرداد 1393

ست کامل زیبا ساز وبلاگ

بارش شهاب سنگ و بارش ستاره های رنگی و ساعت و کذ موس  ( خیلی زیباست ) <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=539"></script><script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/213/parts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/214/parts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/232/parts.js"><...
3 تير 1393

کد موس برای وبلاگ

ملیسا <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/48/48504/17/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/48/48504/17/banner.png?1398331604" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/288711/">ملیسا</a></p> ---------------------------------------------------------------------------- رز صورتی ...
4 ارديبهشت 1393

کد موس برای وبلاگ

قلب <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/47/47687/125/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/47/47687/125/banner.png?1397462211" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/287173/">ドットハート2</a></p> ---------------------------------------------------- سوفیا <script type="text/jav...
26 فروردين 1393
1